Naghaharutan ang mga bata
sa kalsada parang
mga pipit sa bubong.
Subalit ikaw
taimtim mong hinahayaang
isayaw ng hangin
ang mga dahon mong
nagpapanariwa
sa mga kaluluwa namin.