Manggagantil iray ugugaw ed kalsada
singa sarayan binlit ed atep.

Balet sika
masimoon mon papaulyanay dagem
ya mangisayaw ed bulo-bulong mon
mamapasimbalo’d
kamarerwa min amin.


Patalos