Tumaya kami ng
bente sa pula
bente sa puti
bente sa dilaw.

Itinapon nila
ang tatlong berdeng bolang
inantay naming mahulog
sa mga makukulay
na parisukat.

Naku po
napakapal namin
ang sesenta
at naging
sangdaaan at bente!

Tumakbo na kami’t
bumili ng hatkeyk
at matamis na mais
na kinain namin
habang pinapanood
ang mga ihinahagis
sa nakabiting bapor.