Tumayo ang baka
Parang pagtayo ng dalawang sungay nito
Na tinalian ng lubid
Na humihila sa kaniya

Dito
Sa oras na ito
Sa lugar na ito

Tinitigan kong mabuti
Itong napakalaking hayop
Manghang-mangha
Sa hindi niya paggalaw

Parang
Iyong estatuwang guya
Na gawa sa tinunaw na mga ginto
Ng mga Israelitang
Hindi nakapag-antay sa pagbaba ni Moises
Mula sa Sinai

Pero ang halimaw na ito
Ay hindi idolong inaalayan
At sinasamba

Siya
Ang sumasamba
Sa hangin
Sa tuyong dayami
Sa lamig ng gabi

Na dahan-dahang nagpapagaling
Sa sunog niyang balat
Nagpapasalamat
Sa isang araw muling
Pagkakalayo niya
Sa talim ng itak

Nakatayo
Pero nakaluhod ang mga mata
Humihingi ng biyaya,
Nananalangin,
Humihinga

Sa oras na ito
Sa lugar na ito


Isinalin mula sa Pangasinan: Kilaw