Ilog ako ang mga hinagap at damdamin koy dumadaloy sa kailaliman at paminsan-minsay tumitilamsik sa baybayin. Bagaman madalas tahimik lang ang agos ko, sa pagragasa ng tubig ulanng nanggagaling sa tuktok ng mga bundok sa paligid ko, umaapaw ang mga mithiin ko Gustohin ko man, hindi ako kailan man makahahawak sa ano mang bato o puno. Ang tubig na dumadaloy sa loob ko ang gumigimbal sa ano mang plano, ano mang bato.

Sa bilis ng pagdating at pagalis ko, nalalagas ang ano mang itayo kong ako.

Ako ang bukas At ang araw pagkatapos ng bukas

Ako ang sandaling ito na dito rin magwawakas


Unitarianism is primarily an openness to a plural world, a diverse world, and a genuine curiosity to all beliefs and perspectives. A unitian’s commitment to a certain belief is not more than his commitment to the possibility of a plural, free society.