Ikebana

Ito ang unang bulaklak ang unang layag nakatanaw sa malayang karagatan