Pagbaba sa batis
sa may mga bato
di mawari
kung tutubi
o ikaw
ang inaantay ko.