Filipino language ay middle way

  1. Tutubing kalabaw
  2. Tutubi
  3. Tutubing karayom

Sintahimik ng batis ang mundo na wala ka.

Pagbaba sa batis sa may mga bato di mawari kung tutubi o ikaw ang inaantay ko.