Nang makita ko
ang dagsa ng tao
sa lamay mo
napagtanto kong
maari naman palang
mabuhay ng makabuluhan
kahit apat na pong taon lang.