LUPA

Uwak Na lumilipad Sa ibabaw ng mga mais

Magkasintahang nakasandal sa likuran ng isa’t-isa

Matandang nagpapahinga sa damuhan nakahiga sa tagiliran

Binatang nakayuko Nagsusumamo

Lahat sa lupa’y Humahawak Sumasaklolo