Hindi maibibigay sakin ng LB ang naibibigay sa akin ng probinsya. May kakaibang katahimikan. May kakaibang kalawakan. Makapagkukubli ka pa rin sa kalikasan kahit mabilis ang industriyalisasyon sa bayan. Sa Lb, mahirap magkubli.

Kasaysayan ng pakikipagkaibigan ko kay Rem

Rem’s greatest gift to me was community.

I shouldve done better. I shouldve paid attention to you more. I shouldve let go of my angst that i listen more to you than you do to me.