Say tuwan inka-ayadyari et singa ag ayadyari,

balet sikato et ayadyari ed inkasikato.

Say tuwan natno et singa anggapoy karga,

balet satan et lawas wadtan.

Say tuwan petek et singa pikewet.

Say tuwan kakabatan et singa makulangkulang.

Say tuwan inkarunong et aliwan marunong.

Papaulyanan na Makabat ya nagawa iray bengebengatla.

Popormaen to ray nagawa nu wadia la ra.

Ompapaliis

tan papaulyanan toy Tao ya mansalita parad inkasikato.