Original

Umaga pa lamang
ay mataas na ang alon,
madilim na ang langit
sa dako roon,
doon
sa kalalimang hitik
sa sari-saring lamang dagat—
sa mga kulay pa lamang daw
ay magugulantang ka na.

Kaya sila’y pumalaot,
sumulong, sumuong,
iniwan akong nakatunganga,
paa lamang ang basa.

Translation

Kakabuwasan ni labat
ataragey laray daluyon
ambilunget lay tawen
dimad bandad man,
diman
diyad kaaralman ya napno
na nanduruman kargay dayat
kolo-kolor da ni labat kuno
manbilbilib ka la.

Katon nambaloto ira,
sinuba day dayat, linmetsab
intilak da ak ya akanganga
sali-salik labat so abasa.

Note: Ang orihinal ay tula ni Rofel Brion.