Introduksyon

Welcome and thanks

Introduce each other quickly (less than a minute)

 • Name
 • A bit about who you are
 • In less than a minute describe a favorite place you want to walk at

What this workshop is about

 • Attention, more than walking
 • We use walking as a tool (kasangkapan) to train attention

Attensyon

 • Ini-aalay
 • May pinatutunguhan
 • Mas marami + high quality pagkakaibigan o pag-ibig

3 tampulan (focus) ng atensyon sa lakad na ito

 1. Kapuwa
 2. Pook
 3. Sarili

Q: Paano ba tayo mag-aalay ng atensyon sa tatlong ito?

 • Tratuhin ang paglalakad bilang pagninilay (meditation)
 • Goal of meditation: Mind aligns with the body in the present moment
 • Challenge: Body is always here but mind likes going to different places (past and future)
 • Solution: Find an anchor (angkla) na babalik-balikan, uuwia. Ang tampulan ay nagiging tahanan.
 • Meditation ay paguwi sa tampulan ng atensyon
 • Use the three focuses as anchor while walking

Hahatiin sa tatlong yugto ang lakad.

 • Unang yugto: Kapuwa ang tampulan at angkla
 • Ikalawang yugto: Pook
 • Ikatlong yugto: Sarili

Invite everyone to go outside to start Unang Yugto.

Unang Yugto: Nasa Kapuwa ang Ili

Introduce the leg:

 • 2 km
 • 30 minutes walk

How to walk

 • Use kapuwa as your anchor
 • Walk with a partner
 • Try to be fully present to that partner as you engage with conversation
 • Just treat it a talk and walk with a new friend
 • You don’t have to always talk, but try to use offer this 30 minutes to your kapuwa

Assign partners

Adjust depending on who does not arrive.

Mga Paalala

 1. Discomfort is always an integral part of the outdoors. Embrace it and treat it as part of our training.
 2. Prepare yourselves for challenges especially on the first leg: missing sidewalks, mud, dogs, and noise. Be with your partner.
 3. We have a plan, but be open to changes.
 4. Take nothing, leave nothing.
 5. We return to Sining Makiling around 6:00 pm. You may stay for sharing. But if you need to leave, that’s okay.

Read the poem

Sabay na tayo ni inggo

Gusto kitang makausap muli
Habang naglalakad tayo pauwi
Nais mapakinggan ang iyong mga kuwento
Habang nakatingin sa mapupungay na mata mo

Ikkuwento ko sayo ang parte ng buhay ko
Baka sakaling magustuhan maging parte nito
Ikuwento mo rin ang parte ng buhay mo
At magbabakasakali ako na maging parte din nito

Bagalan sana natin ang paglalakad
Nang masulit ko itong pagkakataon
Kasi baka hindi na ito maulit pa
Darating pa nga ba ang tamang panahon?

Humantong na tayo dito sa lugar
Kung saan dapat ng maghiwalay
Hindi ko man gusto matapos oras na ito
Sana bukas ay muli kang makasabay

Ikalawang Yugto: Nasa Pook ang Ili

Introduce the leg:

 • 15-minute rest

How to use it:

 • Silence
 • We break away from our partners to connect with place
 • Connect with the place using all your senses
 • Use the physical space and the landscape as anchor to your attention
 • Take a rest
 • You can write or take photos

Read the poem

Tahimik ni Rofel Brion

Mananahimik ako nang makapiling kita’t

marinig ang iyong salita sa hihip ng hangin, tikatik ng ulan,

talilis ng alakdan sa damo, igkas ng sangang binitiwan ng bunga, ingit ng bakal sa kumikiskis na bato,

maging sa hapdi ng sikat ng araw at lamig ng sinag ng buwan,

nang mahiwatigan ko, mabanaag ang loob mo.

Ikatlong Yugto: Nasa Sarili ang Ili

Introduce the leg:

 • 2 km
 • 30 minutes walk

How to walk

 • Continue silence
 • We walk alone together, no need to be with partners
 • Use self as anchor to your attention
 • Connect with your body
 • Try: Walking while looking down and counting your breath
 • Catch insights as they come

Read Thoreau’s journal entry:

Naglalakad akong mag-isa pauwi sa kakahuyan tulad ng pag-uwi ng isa na nangungulila sa tahanan. Iwinawaksi ko lahat ng kalabisan at tinitignan ko ang mga bagay-bagay sa kung ano talaga sila—maringal at marilag.

Pahinga at Bahaginan

Tanong: Kamusta? May nais ka bang ibahaging hinagap o damdamin na napulot mo sa daan?


Unprocessed notes

Guided walk

Mga ingredients ng lakad:

 • katawan
 • Diwa
 • Damit at kagamitan
 • Pook
 • Kapwa
 • Attention

Tatlong enkwentro:

 1. Sarili (Diwa at katawan)
 2. Kapuwa (tao, hayop, halaman, Diyos?)
 3. Pook

Kapag tayo’y naglalakad, nakikipagniig tayo sa tatlong ito ng sabay-sabay. Depende sa kung paano nating hinahawakan ang ating attention, doon tayo pupunta.

Ang lakad na ito ay guided upang maranasan natin ang pagkakaiba-iba ng danas ng paglalakad kapag iba ang focus natin.

Hindi ibig sabihin na nakafocus tayo sa isang elemento eh hindi na natin mararamdaman ang iba. Hindi natin sila masisingle out. Pero mas mapapansin natin ang isang elemento kapag nagfocus tayo rito.

Phase 0: Pag-alis sa Ili sa Loob at paglabas sa Ili sa labas

Greetings

Introduce myself

Introduce walking

 • Question: What is walking for you? (Get two answers)
 • Some historical or scientific trivia about walking
 • Some uses of walking: health, mental health, connect with others, connect with the physical world, a platform for creativity (writing, photography, poetry), activism
 • My personal relationship with walking: I love walking because when I perform it, it hits multiple goals that are important to me: health, mental health, nature, I solve issues with my partner when walking, I enjoy walking with friends. Ideas and poems come to me when walking. I am able to practice photography. I feel embedded in a community of strangers that share a similar space. I befriend a specific place (rewalking space makes me familiar with it). I love the high I get from discovering a new path.

Introduce the workshop

 • The goal of the workshop is to experience the variety of

Phase 1: Kapwa

 • Paglalakad na may kasama, usap, pakiramdaman

Phase 2: Pook

 • katahimikan
 • gaze the surrounding
 • stop and focus on one aspect of the terrain, ideally something you haven’t notices from it in the past and get to know that feature better

Phase 3: Sarili

 • katahimikan pa rin
 • Iiwanan ko na kayo mag-isa
 • Babalik tayo sa may puno pagkatapos ng ilang minuto

Phase 4: Bahaginan

 • kung sino lang gustong magbahagi
 • Mga natanto
 • Mga iuuwi sa Ili

Other thoughts

Ang paglalakad ay sintomas

 • ng mahabang pagkakakulong sa loob ng bahay
 • ng pagnanais na guminhawa o gumaling mula sa nararamdamang sakit sa katawan
 • ng hindi pagkakakilala sa sarili

If we are too many, divide the group into 2, and ask a co-facilitator to watch over the other group.

Embrace the unplanned occurences. We have a plan but we could adjust depending on what happens in the road.

Mag-alay ng tula at lyrical philosophy sa bawat yugto ng lakad

Baka hahayaan silang magsalita basta bawasan at ituon ang pansin sa lugar mismo. Magmasid makipagniig.

Tula muli sa narating na dako.


Ano po ang paglalakad sa inyo?

Ibabang gamit ng paglalakad

 • Transportation
 • Kalusugan
 • panata
 • Protesta
 • Prusisyon
 • Pilgrimage
 • Instrumento ng dahas
 • Conquest
 • Research

Bottom line: meron kang pinanggagalingan at may gusto kang puntahan

 • kaya effective na metapora ang paglalakad

Sa workshop na ito gagamiting natin ang paglalakad bilang pakikipagkilala sa tatlong entities

 • kapuwa
 • Pook
 • Sarili

Introduce process

Mga paalala

 • safety
 • A walk is will always entail a measure of discomfort because it is leaving
 • Allow serendipity and surprise to change the walk

Sprinkle poems all around the workshop to maintain reverence