Pangitain

  • images pero hindi maayos na grammar pero it works
  • Experimental poems

References

Tiausas, P. (2017). Isang Taong Maghapon: Mga Tula. High Chair.