Kapag tuluyan nang di maaninagan ang araw sa langit, iiwan ng mga ibong lumilipad sa ibabaw ng lawa ng Sampaloc ang paghahanap sa tilapiang uulamin at kani-kaniyang hanap sila ng mapupuwestohan sa mga kable ng kuryente sa Rizal Ave. Mga paalala sila sa mga taga lungsod na hindi lang tao ang nakikinabang sa lawa.

I need to stop quantifying my walks via counting my steps. The act of quantification itself is destroying my goal of listening deeply to myself.