Identify what techniques from Collins’ masterclass to apply.

My persona

  • celebratory of the present moment
  • Walks
  • philosophical
  • Looks at ordinary objects and scenes

Limang Dahilan kung bakit kami naglalakad sa LB

  1. Hapon lang makakasama ang dalawang apo. Dalawang batang mahaba ang buhok. Isay may ponytail isay may buntot lang uuwi sa may riles lng naman kaya maglalakad na mula palengke pauwi