For small creatures such as we the vastness of the universe is bearable only through love.

~ Carl Sagan

“Sa mga maliliit na nilalang tulad natin, ang kalawakan ng sansinukob ay matitiis lamang sa pamamagitan ng pagmamahal.”

“Ed angkekelag ya pipinalsan singa sikatayo, sa kabalgan ng kalawakan et nasungduan lambengat panamegley na panagaro.”

References

Carl Sagan’s 1985 sci-fi novel Contact