Nakayuko ako nang makita ko
ang nakabaliktad na salagubang
sa gitna ng daan.

Pinulot ko siya at inilipat
sa damuhan na bahagyang natutuwa
at may nailigtas akong buhay.

Tumalikod ako upang bumalik
sa daan nang biglang
may narinig akong napisa.

Sa swelas ng tsinelas ko naroon
nakadikit ang suso at talukap nitong wasak
wasak na wasak.