Bituin sa langit
Kulisap sa damuhan
Bulaklak sa parang
Ibon sa himpapawid

Ngunit ang nais mong pagusapan

Tokhang
Covid
Traffic
Problema
Problema
Problema

Maraming problema
Hindi tayo mauubusan niyan

Pero ang mga bituin
kulisap
bulaklak
ibon

lahat sila’y lumilipas.