Kapag binubuksan ang isang bagong kalsada
sa gitna ng bukid
pumupunta ang mga tao roon
upang makasagap ng isang piraso
ng Diyos.

Ngayon,
kapag binubuksan ang isang bagong kalsada
sa gitna ng bukid
pumupunta ang mga tao rito
upang makasagap ng signal.