Bundok
Ilog
Sariwang hangin
Ito ang mga bagay na kanilang iniwan.

Araw
Puno
Malinaw na tubig
Ito ang mga bagay na kanilang iniwan.

Baka
Damo
Tuyong dayami
Ito ang mga bagay na kanilang iniwan.

Tahanan
Kasapatan
Kapayapaan
Ito ang mga bagay na kanilang iniwan