May humihila sa mamang
Hawak-hawak ang lubid
Di makita kung ano
Aso palang kay liit