Walang indayog
Walang ritmo
Hindi dumaloy
Hindi bumalong
Walang chi
Puro simbolo
Napakalalim
Buhol-buhol sa konsepto

Malaswa
Nang-aaway
Napaka-negative ng vibes
Napaka-formalist
At academic

Hindi mahawakan
Hindi magets sa unang basahan

Pero
Pero

Tula ito

Anak ng utak
Anak ng puso
Anak ng kalyo
sa daliri ko

At walang masama
Walang masama

Sa kaluluwang
Nagpupumiglas makawala
Sa gapos ng pag-iral
Habang ang lahat ay nakayuko
Naglalakad marahan
Sa bangin patungo