Nahulog ng aleng
nakaangkas sa motor
ang bote ng mineral water.1

Pinulot ko’t hinimas—
basa, malamig, at
hindi pa nabubuksan.

Pero madumi na ang bote
at wala ako mapaglagyan
kaya pinatong ko nalang
sa basurahan
baka sakaling
may basurerong mauhaw.

Sa Dalcielo,
natukso ako’t bumili
ng pagkatamis-tamis nilang
blueberry cheescake.2

Naumay ako kaya humingi
ng service water sa counter.
Pero wala raw.
Hindi raw sila namimigay
ng libreng tubig.

Lumunok ako’t naalala
ang boteng pinatong ko
sa basurahan habang
ginuguniguning sana’y
wala pang basurerong
dumating at hindi pa ito
nabubuksan.

Footnotes

  1. Halcon St.

  2. Dalcielo SEARCA