Saan ako nanggaling bago ako umupo sa marmol na upuang natatalsikan ng maliliit na butil ng ulang bumubuhos.

Umakyat ng ligaw si Bernabe kay Eleanor upang mailuwal ako’t maupo sa marmol na balustre.

Ginawang bayan ang San Jacinto galing sa Pozzorubio upang tirhan ni Eleanor na siyang nagluwal sa akin upang maupo sa marmol na balustre’t matalsikan ng maliliit na butil ng ulan.

Naging probinsya ang Pangasinan upang maging bayan ang San Jacinto kung saan lalaki ang unico ijo ni Bernabe na siyang mauupo sa marmol na balustre’t matatalsikan ng maliliit na butil ng ulang dahan-dahang bubuhos.

Sinakop ang Pilipinas ng mga kastila upang maging probinsya ang Pangasinan at maging bayan ang San Jacinto na siyang lalakaran ng anak ni Eleanor at Bernabe bago siya mauupo sa marmol na balustre’t matatalsikan ng maliliit na butil ng ulang dahan-dahang bubuhos mula sa madilim na kalangitan.

Nilikha ang mundo at mga kastila upang may sumakop sa Pilipinas at maging probinsya ang Pangasinan at maging bayan ang San Jacinto na ituturing na tahanan ng tagapagmana ni Bernabe na ngayo’y nakaupo sa marmol na balustre’t natatalsikan ng maliliit na butil ng ulang dahan-dahang bumubuhos mula sa madilim na kalangitang nagtatanong kung saan ba nanggaling ang lahat, kung saan nagsimula, at ang nangyari, at saan tayo patungo.