Minsan kapag ako’y naglalakad sa labas
At naramdaman kong ako’y babahing
Napapahawak ako sa ibabaw ng aking ilong
Akala’y may mask pa rin doong
Dapat kong alisin.