This is Gian de Jesus’s Ikigai template I can use to improve how articulate my life plan.

Questions

  1. What are you currently being paid for?
  2. What other things can you be paid for?
  3. Where are you good at?
  4. What do you love?
  5. What does the world need?

Statement

Sa angking husay ko sa ______________ magkakaroon ako ng business sa/trabaho bilang ______________ na magbibigay sakin ng halagang ______________ kada buwan na (kulang/sapat/labis) sa aking pangangailangan. Ngunit sa totoo lang, kahit walang bayad gagawin ko parin ito dahil mahal ko ang (first blank) dahil ______________, ______________, ______________, at dahil nakakatulong itong solusyunan ang problema sa ______________ ng mundo dahil ang (2nd blank) ay nakaka ______________, ______________, at ______________.

Here are My Gian ikigai answers.