To see we must forget the name of the thing we are looking at. - Claude Monet

Relate this to Thoreau’s problem of looking past names.

Kapag naglalakad ka sa gabi Makikita mo ang mga anino ng puno