Nang mabasa ko ang paliwanag sa orihinal na kahulughan ng Pangasinang salitang dawal agad kong naalala ang galit na tinig ng nanay kong nakapilipit ang braso sa likuran ng monobloc na inuupuan ko.

“Agay lay rawal to tay aay-ayamen mo!”

Kaya naliligo ako ngayon sa pagtataka Kung paanong ang isang salitang ang ibi sabihiy