kanlong

Alagaan mo ang iyong damdamin. Kung meron mang silbi ang pagiisip ito ay ang makaramd tayo ng mga mabuting mga pakiramdam. Ang mga isip ay naglilingkod sa ating mga damdamin. Nang maramdaman ang ligaya. Nang maramdaman ang saysay.

Pagtulog ng maayos. Pagkain ng maayos. Pageehersisyo. Pakikipag-usap. Pakikipag-niig sa kalikasan. Paggawa ng kabutihan sa iba.

Anto ni usar na sayan anlong nu nitan ka met lan say liwawam et kanlong