Ginhawa poetics research

  • mga modelo sa Pilipinas
  • Mga modelo sa ibang bansa
  • Ano ba ang poetika

Project idea: Rem/Ryan sa mga Larawan Kung gagawin ko to, gagawin ko as a personal project na may kaunting collab lang.

Kailangan ba may product na agad? Baka mas magandang simulan lang ang archival work.

Overseeing Understanding Restoring Connecting Sustaining Creating

Focus on IN before going OUT.

Create your own inner circle that is made up of your own needs.

Priority ko muna ang sarili kong balon.