If grief was a walk it would involve a lot of going back obsessive going back that triggered by the feeling of I haven’t seen everything I need to see it again.

Kung ang pagdadalamhati ay paglalakad ako’y mahuhumaling sa pagpapabalik-balik sa mga nalakarang nagpapalalala sa lahat ng hindi pa nakikita at lahat ng kailangang makita muli

It is now more than ever that the question of community has to be tackled.

Mga makatang pinag-aralan ni Rem

  • Rofel Brion
  • Marjorie Evasco
  • Nanay ni Joey Ayala
  • Billy Collins
  • Mary Oliver
  • Williams Carlos Williams
  • Rumi
  • Ezra Pound