Nagngingitngit sa galit ang hanging Magdadala sayo sa langit