Bakit hindi tayo maluha minsan sa mga panahong kailangang kailangan nating lumuha?