Siguro kung hindi nangyari ang depression ko noong 2011, mas magiging interesado ako sa malalaking mga pananaw kaysa sa kung paano mabuhay. Ang karansan, lalo na ang mahihirap na karanasan, ang siya ring naglalapat sa atin, nag-aangkla sa atin sa karansan.

Bawat yapak nagpapakita ako ng katiyakan. Hindi ko ito pinag-isipan. Namana ko lang ito sa mga ninuno ko.

Freedom Meaning Happiness Connection Beauty Compassion Peace Truth Wisdom Adventure