Hati ako sa kung anong tiyempo ang pinakamagandang maglakad. Habang umuulan o pagkatapos ng ulan.