Hindi sapat ang paglalakad lang. kung sapat na ito, andami na sanang mas nakauunawa ng mga nangyayari. Pero hindi. Kailangan ng intentional na pgtingin at pagmamasid. Nagiging mas madali ito dahil sa pglalakad. Pero hindi sapat at pglalakad lang.

In the evening, when I want to walk to UP, I take the main gate even if Raymundo gate is open. Because I can see the sun set better and the lights are amazing.