Sa malayo Nakita ko ang mga kulisap Na nagsisirko sa ilalim ng Matangkad na poste ng ilaw