5-7 pm Ela-Dawis-Aglibut-Pili-Argañosa-Madamba-Viado-Juliano-Freedom Park

A crow flies on a long electric post. At its background is the cross.

Ang mga sigaw niyong kayo-kayo lang din ang nakaririnig. Ang mga libro niyong kayo2 lang din ang nagsusulat. Ang tunay na digmaan ay nasa direktang pakikipag-usap sa mga tao.