Matataas na ngayon ang mais. Naalala ko dati kapag mataas na ang mais, lumalabas na rin ang mga moths. Kinakati na kami sa bahay.

May dumaang mga tagak.

Ang isusulat ko bang libro ay tungkol sa iisang dako ng lugar (Walden, Tinker Creek, etc.)? O isang area, rehiyon, munisipalidad.

Gusto ko ng istilo ni Ben Hewitt. Pag-aaralan ko ang mga vignettes niya. Siguro isang ganun bawat araw pwede na. Imbes na tula, isang maikling malatulang pagkkuwento.

Pero ang paglikha ng libro ay kaiba sa paglikha ng mga vignettes. Ang vignettes at dapat iba sa pagsusulat pa ng libro.

Projects

  • General writing life career project. Process etc.
  • Practicing writing narratives.