Tinatakpan ng bakod ang dagat
mula sa kinauupuan ko,

kaya makikinig nalang ako

sa tunog
ng tubig na humahampas
sa tubig

at mawawala na
magpakailanman.