Bawat gabi bago mag alas siyete magkukumpulan ang mga bata, maliliit at malalaki, sa gilid ng riles, nakatsinelas man o hindi, nagtatawanan, nagkakantsawan. Habang nagluluto ng hapunan ang mga ina at nagiinat ng paa ang mga ama, magyayakapan silang nakangiti, nakatanaw sa kanluran. Susundan ng mga mata nila ang makikinang na ilaw ng umuungol na tren hanggang sa pagtapat nito sa kanila na siya namang magpapanginig sa kanila sa tuwa, sa walang maliw na tuwa.


Salin mula sa Pangasinan: IPB Road