Original

I like to walk at my ease, and to stop when I like. A wandering life is what I want. To walk through a beautiful country in fine weather, without being obliged to hurry, and with a pleasant prospect at the end, is of all kinds of life the one most suited to my taste.

Translation

“Gusto kong maglakad ng marahan, at tumigil kung kelan ko gusto. Isang buhay na paroo’t parito ang nais ko. Ang maglakad sa gitna ng isang marikit na kabukiran, na hindi nagmamadali, at may masayang inaasam-asam sa dulo—sa lahat ng uri ng buhay, ito ang hangad ko.”

— Jean-Jacques Rousseau