Ginhawa poetics research

 • mga modelo sa Pilipinas
 • Mga modelo sa ibang bansa
 • Ano ba ang poetika

The act of creation as act of renewal, self-service. So this is where I still agree with Ginhawa Poetics. Where I deviate is how the poem should make others feel. We shouldn’t prescribe. Because this hinders freedom.

Topics

 • Kasaysayan ng ginhawa poetics
 • Kalayaan sa ginhawa poetics
 • Pagsulat para sa sarili vs. pagsulat para sa iba
 • Daloy sa proseso ng ginhawa poetics
 • Ginhawa kahit mabulaklak na salita
 • Ano ba ang tula?
 • Ligaya sa ginhawa poetics
 • Ginhawa sa pagtuturo ng tula

Poetikang Ginhawa: “Wag lang magkaroon ng hadlang sa pagitan ng tao at tula.”

Exercise

 1. Magsalita ka
 2. Irecord mo
 3. Itranscribe mo
 4. Arrange it in prose
 5. Arrange it in poetry form

Exercise

 1. Kumuha ng partner.
 2. Pumili ng isang paksa.
 3. Pag-usapan ang paksa kasama ang partner habang inirerekord ang usapan. Irekord lang ito sa loob ng isang minuto.
 4. Itranscribe ang buong usapan.
 5. Ayusin ang transcript.
 6. Itransform siya sa form ng tula.

Exercise

 1. Interview ordinary people.
 2. Record conversation.
 3. Transcribe.
 4. Choose a part of the conversation.
 5. Write a poem using exact lines rom the conversation.
 6. Edit limited to creating joyful tone in the poem.

Related