These studies are outcomes rather than realised objectives. In making the journey, I have no aims. These studies are intellectual footprints, not blueprints.

— Fingarette

“Sa paglalakbay na ito, wala akong layunin. Ang mga pag-aaral na ito, doon sa isipan, ay mga bakas hindi balangkas.”