Sa gitna ng ilang oras
na pagkakakulong
sa loob ng silid na ito
sa harap ng maliwanag na tabing
nagbabasa at nagsusulat

tumitingin-tingin ako
sa labas ng bintana
umaasang makakakita
ng anumang magpapalimot
sa mga letra
at magpapa-alalang

may hiwagang
nag-aantay sa akin
sa labas.