May nakatabi akong aleng
pagkaingay-ingay sa bus.
May kausap sa telepono.
Umoorder ng kinseng pakete ng Marlboro,
pitong pakete ng Jumbo, at Tide.
Basta Tide lang daw.

Pagkatapos umorder
kinuwento niya sa kausap
kung paano siya nagising ng maaga.
Nagpainit ng tubig.
Naligo. Naglipstick.
Naglipstick ng bigay ni kuwan.
Nagsuot ng bistidang
nasungkit niya sa ukay.

At ayaw magpahuli ng boses niya
sa ingay ng makina ng bus.
Nakipaghabulan.
Ayaw umawat.

Palakas nang palakas nang palakas
kaya hindi ko inaasahang
bigla siyang kumambyo,

“Ay, tatawag nalang ako mamaya
malolowbat na itong
internet ko!”