Kaysarap maglakad
sa Elbi
ngayong gabi.

Maririnig mo lang
ay kulisap
at butiki.