Ang dakong it ng Molawin ay himlayan
ng mga dahong nahuhulog na parang mga payong
mula sa mga tarangkahan ng langit.

Dumadapo sila sa mabababang halaman,
sa lupang pinaliguan ng batis,
pero madalas sa tubigan.

Minsan, tumatabi sila sa mga bunga ng Roystonea regia
na sa malayo’y aakalain mong mga tuyong dahon,
pag nilapita’y, mga mariposa pala sa kakahuyan.

Inaawitan ng Molawin ang bawat dahong namamaalam.
Sa ilog na ito, walang bangkang susundo sa kanila,
walang magsasagwan.

Kung saan sila dadalhin ng hangin,
doon sila raratay,
doon sila hihimlay.